ตารางดำน้ำ 
 

ตารางดำน้ำโซนใกล้เคียงกรุงเทพ

 

บริเวณดังนี้ : 

พัทยา

ระยอง

แสมสาร

ชุมพร

บริเวณภาคตะวันออก (เกาะช้าง)

 

บริเวณดังนี้

เกาะช้าง

เกาะรัง

เกาะหมาก

เกาะกูด