ทีมและพาร์ทเนอร์ของเรา

thai ocean academy koh chang

Scuba diving thailand Thai ocean academy

 

ATMEC: Aow Thai Marine Ecology Center

 

โครงการริเริ่มด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลโดยมูลนิธิ Love Wildlife Foundation มุ่งให้การศึกษาด้านชีววิทยาทางทะเลและนิเวศวิทยาแก่นักเรียนทุกวัย นอกจากนี้ ATMEC ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการวิจัยและอนุรักษ์ดั้งเดิม โดยความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในอ่าวไทย
 

Scuba diving thailand Thai ocean academy

 

Love Wildlife: Conservation Through Education

 

The Love Wildlife Foundation is a non-profit organization dedicated to the protection of Southeast Asian wildlife through research, education and outreach. We hope to be a good influence to the community and collaborate with various organizations to better the future of animals in the wild and in captivity.