Garmin Descent TI Transmitter

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GMT1

Garmin Descent TI Transmitter

แบรนด์ : Garmin

Share

Garmin Descent TI Transmitter

 

ขนาดเครื่อง:84.50 x 36.52 x 36.52 มม.
ประเภทแบตเตอรี่:ลิเทียม 3 V CR123A
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและลักษณะการใช้งาน): นานสูงสุด 100 ชั่วโมง
ชนิดเส้นใย:7/16 นิ้ว (20 UNF)
ช่วงอุณหภูมิปกติขณะทำงาน:-20° ถึง 60°ซ.
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงานใต้น้ำ:0° ถึง 40°ซ.
อุณหภูมิการเก็บ:-30° ถึง 70°ซ.
โพรโทคอลแบบไร้สาย:2.4 GHz @ 0 dBm
พิกัดการส่งผ่านยังพื้นผิว (เทคโนโลยีไร้สาย ANT):สูงถึง 10 ม. (33 ฟุต)
พิกัดการส่งผ่านใต้น้ำ (โซนาร์):สูงถึง 10 ม. (33 ฟุต)
ระดับการกันน้ำ:ดำลึก 110 เมตร
ระดับแรงดัน:300 บาร์ (4351 psi)
ช่วงการตรวจสอบ:ตรวจสอบอะไหล่ว่าไม่ชำรุดก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง เปลี่ยนอะไหล่เมื่อจำเป็น (นอกจากการสึกหรอ อายุการใช้งานไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะ


ใช้งานร่วมกับ : GARMIN Descent Mk2i